Image

Przedszkole

przedszkolePRZEDSZKOLAKI

Z NASZEJ PAKI

Dnia 01.09.2009r. przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych rozpoczął działalność Punkt Przedszkolny w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki”, który jest realizowany przez Gminę Solec Kujawski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do Punktu Przedszkolnego uczęszczają 3, 4 i 5-latki.

Oprócz zajęć z wychowania przedszkolnego, prowadzone są również bezpłatne zajęcia z:

  •  logopedii
  •  rytmiki
  •  języka angielskiego

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 13.00.

Dodatkowa opieka w godz. 7.00 – 8.00 oraz 13.00 – 17.00 dla dzieci rodziców pracujących

Cele Punktu Przedszkolnego

  1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  2. Głównym celem Punktu jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w warunkach zapewniających poszanowanie jego godności oraz poczucie bezpieczeństwa.
  3. Pozostawanie w ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Do Punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat. Za zgodą Dyrekcji jest możliwość przyjęcia dziecka, które nie ukończyło 3 lat, ale ma ukończone 2,5 roku. Rekrutacja trwa przez cały rok – w zależności od wolnych miejsc.

W czasie roku szkolnego organizowane są różne uroczystości okolicznościowe tj. Andrzejki, Mikołajki, uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

W ramach możliwości i chęci rodziców/opiekunów organizowane są wyjazdy np. do kina, do zoo.