Image

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ EDUKACJĘ W NASZEJ SZKOLE?

Drodzy rodzice wybierzcie naszą szkołę dla swojego dziecka!

Szkoła bezpieczna – znajduje się w pięknym otoczeniu
Język angielski – bezpłatna nauka j. angielskiego już od kl. „0”,
Informatyka – lekcje informatyki od klasy I, przestronne i  dobrze wyposażone pracownie komputerowe.
Wysoki poziom nauczania – nauczyciele o bardzo wysokich kwalifikacjach,
wysokie wyniki sprawdzianów po klasie szóstej,
mało liczne klasy – możliwa praca z każdym uczniem podczas lekcji.
Zajęcia pozalekcyjne – obecnie odbywają się liczne zajęcia w ramach  kół zainteresowań.
Świetlica -opieka nad dzieckiem w świetlicy szkolnej już od godz. 7.00
-świetlica czynna do godz. 17.00

SEKRETARIAT czynny od poniedziałku do czwartku 800 – 1500

Zapisy do szkoły w sekretariacie
W celu zapisania dziecka do szkoły i przedszkola:

należy zabrać ze sobą dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka,

numery  tel. kontaktowych

podstawa prawna art. 14 i 15 ustawy o systemie oświaty i obowiązku szkolnym

z dnia 7 września 1991 z zmianami z 27 lipca 2002r.

Szkoła  Podstawowa w Strzelcach Górnych

86-022 Dobrcz

tel.: (52) 381-70-20

e-mail: spstrzelceg@poczta.onet.pl