Image

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ EDUKACJĘ W NASZEJ SZKOLE?

Drodzy rodzice wybierzcie naszą szkołę dla swojego dziecka!

Szkoła bezpieczna –  Nauczyciele w trosce o dobro dzieci szkolą pod okiem fachowców. W tym roku odbyły się kursy: Pierwszej pomocy, Dziecko z cukrzycą w szkole, Dziecko z zespołem Aspergera
Język angielski – bezpłatna nauka j. angielskiego już od kl. „0”,
Informatyka – lekcje informatyki od klasy I, przestronna i  dobrze wyposażona pracownia komputerowa, nauka programowanie i kodowania w ramach zajęć komputerowych.
Wysoki poziom nauczania – nauczyciele o bardzo wysokich kwalifikacjach,                                    Dbamy o urozmaicanie nauki” Nauka poza klasą szkolną”organizujemy liczne wycieczki edukacyjne w ciągu roku szkolnego, warsztaty na terenie szkoły, zajęcia warsztatowe poza szkołą, występy teatrów objazdowych, wyjeżdżamy do teatru, kina, filharmonii

Duża i przestronna sala gimnastyczna, SKS od drugiej klasy.

Obiady w szkole – dobierane zgodnie ze zdrowymi zasadami żywienia
Mało-liczne klasy – możliwa praca z każdym uczniem podczas lekcji.
Zajęcia pozalekcyjne – obecnie odbywają się liczne zajęcia w ramach  kół zainteresowań.
Świetlica -opieka nad dzieckiem w świetlicy szkolnej już od godz. 7.00
-świetlica czynna do godz. 17.00

SEKRETARIAT czynny od poniedziałku do czwartku 8.00 – 15.00

Zapisy do szkoły w sekretariacie
W celu zapisania dziecka do szkoły i przedszkola:

należy zabrać ze sobą dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka,

numery  tel. kontaktowych

można pobrać dokumenty ze strony internetowej – Zakładka DOKUMENTY

Szkoła  Podstawowa w Strzelcach Górnych

86-022 Dobrcz

tel.: (52) 381-70-20

e-mail: spstrzelceg@poczta.onet.pl