Image

Zajęcia pozalekcyjne

Forma Prowadzący Termin
English cooking classes Agnieszka Bukowska Ponied/ piątek
1400 – 1700
Bezpieczeństwo wokół mnie Tomasz Woźniak Poniedziałek 8.00-8.45
Trening sportowy. Zajęcia z zakresu tenisa stołowego Maciej Polacki Wtorek
17.30 -19.30
Koło teatralne Anna Usenko-
Chrzan
Wtorek /co drugi
1345-1430
Koło muzyczne Aleksandra TrellaŚroda
13.45-14.30
Koło
wolontariatu
M. Jankowska
M. Jurga
Środa
15 20-1610
SKS kl.II-III Maciej Polacki Czwartek
1345 -1430
SKS kl. IV-VI Maciej Polacki Czwartek
1435-1520
Dodatkowy
 j. angielski dla klas I-III
Joanna King Piątek
800-835