Image

Nauczyciele

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty w roku szkolnym 2018/2019
1. Anna Radzimierska historia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
2. Monika Sitek edukacja przedszkolna – klasa 0, logopedia
3. Monika Bellwon biologia, wychowanie do życia w rodzinie
4. Sabina Daroszewska edukacja wczesnoszkolna – klasa 1, logopedia
5. Agnieszka Drożyńska edukacja dla  bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
6. Tomasz Drożyński historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
7. Anna Dziaman fizyka
8. Marta Jankowska pedagog, nauczyciel wspomagający, resocjalizacja
9. Magdalena Jurga psycholog,
10. Dorota Kaja język niemiecki
12. Joanna King edukacja przedszkolna z językiem angielskim, zajęcia świetlicowe
13. Iwona Knapik zajęcia biblioteczne, wychowawca klasy 4
14. Iwona Langner religia
15. Joanna Lenkowska edukacja wczesnoszkolna – klasa 2
16. Izabela Marchlewska chemia
17. Anna Poch doradztwo zawodowe
18. Maciej Polacki wychowanie fizyczne, historia, wychowawca klasy 6
19. Joanna Pytlewicz socjoterapia
20. Anna Rupińska edukacja wczesnoszkolna – klasa 3, technika
21. Katarzyna Reszelewska język polski
22. Zbigniew Tomaszewski matematyka, informatyka, wychowawca klasy 8
23. Aleksandra Trella muzyka
24. Sylwia Szkop język angielski, zajęcia świetlicowe w języku angielskim
25. Anna Usenko-Chrzan język polski, plastyka, technika, wychowawca klasy 5
26. Katarzyna Witoń edukacja przedszkolna, zajęcia świetlicowe
27. Małgorzata Zmysłowska język angielski, wychowawca klasy 7
28. Anna Żabicka biologia