Image

Nauczyciele

Lp.
Nauczyciel
Przedmioty
1. Język angielski, wychowawca klasy IV, koło języka angielskiego
2. mgr Daroszewska Sabina Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, logopedia
3. mgr Drożyński Tomasz Geografia, wiedza o społeczeństwie
4. mgr Reszelewska Katarzyna Język polski
5. mgr Jankowska Marta Pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, wolontariat
6. mgr Jurga Magdalena Psycholog szkolny, wolontariat
7. Język niemiecki
8. mgr King Joanna Język angielski klas młodszych, wychowawca świetlicy
9. mgr Witoń Katarzyna Biblioteka
10. mgr Langner Iwona Religia
11. mgr Lenkowska Joanna Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, zajęcia dydakt.-wyrów. klasy I
12. mgr Marchlewska Izabela Chemia, matematyka, wychowawca klasy IV
13. mgr Polacki Maciej Wychowanie fizyczne, historia, wychowawca klasy VIII,
14. mgr Pytlewicz Joanna Zajęcia socjoterapeutyczna
15. mgr Rupińska Anna Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II, technika, zajęcia wyrównawcze kl.2 i 3
16. mgr Sitek Monika Wychowawca oddziału przedszkolnego, logopedia
17. mgr Reszelewska Katarzyna Język polski
18. mgr inż.Tomaszewski Zbigniew Matematyka, informatyka
19. mgr Trella Aleksandra Muzyka, informatyka
20. mgr Usenko-Chrzan Anna Wychowawca klasy VII, język polski, plastyka,
21. mgr Woźniak Tomasz Edukacja dla bezpieczeństwa
22. mgr Witoń Katarzyna Wychowawca świetlicy szkolnej
23. dr Żabicka Anna Biologia, fizyka
http://spsg.hekko24.pl/wp-content/uploads/2019/12/a-lista-nauczycieli.doc