Image

Projekty unijne

W ramach projektu nr WDN- POKL.09.01.02-04-013/10 „Przygoda z wiedzą”, w ramach Pod-działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkole Podstawowej w Strzelcach Górnych, gm. Dobrcz w roku szkolnym 2010/2011 są prowadzone zajęcia pozalekcyjne: Logopedia, Dysleksja, Kultura i sztuka, Przyroda i turystyka, Zajęcia matematyczno-informatyczne oraz Język angielski.

Logopedia

Sabina Daroszewska nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy II, w roku szkolnym 2010/2011 realizuje projekty: „Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oraz „ Przygoda z wiedzą”.

W ramach w/w projektów prowadzi zajęcia z logopedii.

Celem zajęć jest:

 1. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie stromy fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
 3. Doskonalenie wymowy ukształtowanej
 4. Wdrażania do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń4.
 5. Usprawnianie techniki czytania i pisania
 6. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej

Zajęcia terapii specyficznych trudności w uczeniu i dysleksji

Zajęcia prowadzone przez panią Joannę Lenkowską dla grupy dzieci objętych ryzykiem dysleksji (klasa I i II) oraz dla dzieci ze stwierdzoną dysleksją rozwojową (kl. V)

Zajęcia skierowane do dzieci objętych ryzykiem dysleksji. Uczestnicy posiadają opinię PPP ze wskazaniem na udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Terapia zaburzeń analizy i syntezy słuchowej, usprawnianie analizatora wzrokowego, doskonalenie koncentracji, usprawnianie techniki czytania, rozumieniu czytanej i poprawności ortograficznej. Na zajęciach wykorzystane będą pomoce dydaktyczne: program multimedialny „Porusz umysł”, „Sposób na dysleksję”, plansze demonstracyjne, układanki, gry dydaktyczne.

Specyfiką zajęć jest usprawnianie zaburzonych funkcji. Każde zajęcia opierają się na następujących ćwiczeniach:

 1. usprawnianie funkcji słuchowych
 2. działania edukacyjne usprawniające głośne i ciche czytanie oraz czytanie ze zrozumieniem
 3. działania usprawniające sprawność manualną
 4. usprawnianie funkcji wzrokowych
 5. działania edukacyjne mające na celu rozwijanie szybkości i bezbłędności czytania
 6. ćwiczenia mające na celu rozwijanie procesów myślowych na materiale liczbowym

Kultura i sztuka

Zajęcia teatralne w ramach projektu prowadzi od 19 października 2010 r. pani mgr Mariola Skok . Celem jest rozwijanie zainteresowań, właściwej modulacji głosu i ćwiczenia ruchowe. Teatrzyk „Szczęśliwa Trzynastka” przygotował inscenizację w ramach Projektu z okazji Święta Niepodległości oraz Świąt Bożego Narodzenia. W przygotowaniu zespół ma następne sztuki teatralne. Prowadzona jest dokumentacja fotograficzna.

Przyroda i turystyka

Uczniowie klasy V spotykają się w czwartki z p. Anną Radzimierską na zajęciach pt. „Przyroda i turystyka”. Zajęcia odbywają się w celu: nabycia umiejętności wyznaczania odległości rzeczywistych na mapie, rozpoznawania formy terenu na rysunkach poziomicowych, czytanie map poziomicowych i topograficznych, poznanie państw Europy Środkowej.

Zajęcia matematyczno-informatyczne

Uczniowie klasy VI na zajęciach matematyczno – informatycznych, prowadzonych przez nauczyciela matematyki Zbigniewa Tomaszewskiego, zgłębiają tajniki arkusza kalkulacyjnego Excel.

Celem zajęć jest :

 1. poznanie przez uczniów podstaw pracy z programem Excel
 2. edytowanie tekstu oraz danych liczbowych
 3. wykonywanie i formatowanie tabel
 4. nauka wpisywania formuł
 5. wykorzystywanie formuł w obliczeniach matematycznych.

Zajęcia dla kl. VI – “English Theater”

Celem zajęć jest przygotowanie przedstawienia w języku angielskim pt. „Robin Hood”.

Charakterystyka zajęć: Najpierw obejrzeliśmy przedstawienie na DVD i wyjaśniliśmy zagadnienia językowe. Następnie uczniowie sami wybrali dla siebie role. Kilkakrotnie ćwiczyliśmy płynne i poprawne czytanie. A teraz poświęcamy cały nasz czas na próby, które z lekcji na lekcje przynoszą nam coraz więcej satysfakcji, radości i uśmiechu oraz nowych pomysłów, żeby uczynić nasze przedstawienie śmiesznym, zrozumiałym dla wszystkich i jedynym w swoim rodzaju! Sami przygotujemy też stroje i dekoracje. A tak zupełnie przy okazji… szlifujemy angielski).

Zajęcia dla kl. IV – ”English Mix”

Celem zajęć jest wparcie uczniów w nauce języka angielskiego i rozwinięcie w nich pozytywnej motywacji do zgłębiania tajników tego przedmiotu.

Charakterystyka zajęć: Uczniowie robią dużo ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych. Utrwalają poznany materiał prowadząc swoje indywidualne słowniczki ze słownictwem tematycznym i wykonując plakaty przedstawiające ważniejsze zagadnienia z angielskiej gramatyki. Planujemy też gry językowe oraz filmy w języku angielskim. Będziemy również odgrywać scenki z życia codziennego. A, dla urozmaicenia, zaśpiewamy angielskie przeboje).